Hệ thống sẽ tự động chuyển đến bài viết Chuyển nhượng Liverpool. Thiago. Thiago sẽ đưa Liverpool lên một tầm cao mới sau 15 giây