Hệ thống sẽ tự động chuyển đến bài viết Lịch trực tiếp bóng đá trên TV mới nhất [K , VTV6, Bóng đá TV, VTC3] sau 15 giây