Hệ thống sẽ tự động chuyển đến bài viết Liverpool bán 6 cầu thủ, Pep Guardiola nhận tin dữ sau 15 giây